René Knip

18. října 2011 vystoupí v Praze nizo­zem­ský typo­graf a gra­fický desig­nér René Knip. Jeho před­náška je sou­částí cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku 4 osob­nosti sou­čas­ného gra­fic­kého designu.

Celý pří­spě­vek