Isidro Ferrer

3. lis­to­padu 2011 vystoupí v Praze španěl­ský desig­nér Isi­dro Ferrer. Jeho před­náška je čtvr­tou a poslední sou­částí cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku 4 osob­nosti sou­čas­ného gra­fic­kého designu Celý pří­spě­vek