Yaron Shin – Jewboy

4. a 5. června 2013 pokra­čuje před­náš­kový cyk­lus de.sign. Do Prahy a do Ústí nad Labem zavítá izra­el­ský desig­nér Yaron Shin – Jew­boy: 4. června od 10.00 v Pra­gue College a od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze a 5. června od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem. Celý pří­spě­vek

Mario Lombardo

20. a 21. května 2013 bude zahá­jen před­náš­kový cyk­lus de.sign. Do Prahy a do Brna při­jede německý desig­nér Mario Lom­bardo: 20. května od 19.00 v Goethe Insti­tutu v Praze a 21. května od 14.00 na Fakultě výtvar­ných umění VUT v Brně. Celý pří­spě­vek