Toormix

24. a 25. září 2013 pro­běhne pod­zimní pokra­čo­vání před­náš­ko­vého cyklu de.sign. Do Prahy a do Ústí nad Labem při­je­dou zástupci španěl­ského stu­dia Toor­mix: 24. září od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze a 25. září od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem. Celý pří­spě­vek

Yaron Shin – Jewboy

4. a 5. června 2013 pokra­čuje před­náš­kový cyk­lus de.sign. Do Prahy a do Ústí nad Labem zavítá izra­el­ský desig­nér Yaron Shin – Jew­boy: 4. června od 10.00 v Pra­gue College a od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes v Praze a 5. června od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem. Celý pří­spě­vek

Mario Lombardo

20. a 21. května 2013 bude zahá­jen před­náš­kový cyk­lus de.sign. Do Prahy a do Brna při­jede německý desig­nér Mario Lom­bardo: 20. května od 19.00 v Goethe Insti­tutu v Praze a 21. května od 14.00 na Fakultě výtvar­ných umění VUT v Brně. Celý pří­spě­vek

Sven Voelker

29. října 2012 pro­běhne poslední setkání v rámci letoš­ního cyklu de.sign, který před­sta­vuje českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. V Kavárně Mlýn­ská začne v 17.00 ver­ni­sáž výstavy prací Svena Voel­kera z Ber­lína a od 19.00 bude mít tento německý desig­nér před­nášku v Goethe Insti­tutu. Celý pří­spě­vek

Diego Feijóo

23. května 2012 pro­běhne druhá před­náška dru­hého roč­níku před­náš­ko­vého cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. V Insti­tutu Cervan­tes vystoupí desig­nér Diego Fei­jóo z Bar­ce­lony. Celý pří­spě­vek

Oded Ezer

22. března 2012 bude zahá­jen druhý roč­ník před­náš­ko­vého cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku čtyři významné před­sta­vi­tele sou­čas­ného gra­fic­kého designu. První osob­ností, která v Praze v Goethe Insti­tutu vystoupí, bude izra­el­ský expe­ri­men­tální typo­graf Oded Ezer. Celý pří­spě­vek

Isidro Ferrer

3. lis­to­padu 2011 vystoupí v Praze španěl­ský desig­nér Isi­dro Ferrer. Jeho před­náška je čtvr­tou a poslední sou­částí cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku 4 osob­nosti sou­čas­ného gra­fic­kého designu Celý pří­spě­vek

René Knip

18. října 2011 vystoupí v Praze nizo­zem­ský typo­graf a gra­fický desig­nér René Knip. Jeho před­náška je sou­částí cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku 4 osob­nosti sou­čas­ného gra­fic­kého designu.

Celý pří­spě­vek

David Tartakover

13. dubna 2011 vystoupí v Praze izra­el­ský gra­fik, desig­nér, peda­gog a poli­tický akti­vista David Tar­ta­ko­ver. Jeho před­náška je sou­částí cyklu de.sign, jehož cílem je před­sta­vit českému pub­liku 4 osob­nosti sou­čas­ného gra­fic­kého design.

Celý pří­spě­vek