Kontakt

Kon­taktní oso­bou je kurá­tor pro­jektu, český gra­fický desig­nér Filip Blažek

Mgr. Filip Blažek

e-mail filip (at) desig­niq (tečka) cz

tele­fon +420 272 049 104