Místa konání

Věnujte pro­sím pozor­nost přes­nému místu konání před­ná­šek. Obvykle se konají na násle­du­jí­cích místech.

Goethe-Institut Praha

Masa­ry­kovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1, tel. 221 962 111

Nej­bliží zastávka tram­vaje: Národní diva­dlo. Nej­bližší sta­nice metra: Můs­tek (B)

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/csindex.htm


Zvět­šit mapu

Insti­tuto Cervan­tes Praha

Na Ryb­níčku 536/6, 120 00 Praha 2, tel. 221 595 211

Nej­bliží zastávka tram­vaje: Štěpán­ská. Nej­bližší sta­nice metra: Kar­lovo náměstí (B)

http://praga.cervantes.es/


Zvět­šit mapu

Arma­turka Ústí nad Labem (Před­lice)

Jateční 49, 400 01 Ústí nad Labem

http://armaturka-usti.cz

Fakulta designu a umění Ladi­slava Sut­nara Zápa­do­české uni­ver­zity v Plzni

Uni­ver­zitní 28, 306 14 Plzeň

http://www.fdu.zcu.cz