Blíží se pátý ročník cyklu

Před­náš­kový cyk­lus de.sign pomalu vstu­puje do pátého roč­níku. V roce 2015 bude hlav­ním téma­tem gra­fický design a ilu­strace. Při­zvali jsme si proto kurá­torku Lud­milu Favar­din z nakla­da­tel­ství edi­tion lidu, která vybrala spíkry pro letošní rok.

Opět se můžete těšit na čtyři před­nášky desig­nérů z Nizo­zem­ska, Španěl­ska, Německa a Izra­ele, kteří vystoupí v Praze a v uni­ver­zi­tách v Ústí nad Labem a v Plzni. Můžeme pro­zra­dit i to, že se usku­teční také nejméně dvě výstavy pozva­ných výtvarníků.

Jakmile budeme mít potvr­zené ter­míny, zve­řej­níme jména letoš­ních spíkrů. Těšíme se na shle­dání v roce 2015.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je Filip Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.