Velvyslanectví Státu Izrael

Vel­vy­sla­nec­tví Státu Izrael

Bade­niho 491/2
170 00 Praha-Holešovice
Tele­fon: 233 097 517

http://prague.mfa.gov.il