Video

Záznamy nověj­ších před­ná­šek najdete na strán­kách Sli­des­Live.

Před­nášky jsou v původ­ním znění. Hle­dáme dob­ro­vol­níky, kteří by pomohli s pří­pra­vou titulků, zejména pro před­nášky ve španěl­štině a něm­čině. Děkujeme.